ПРЕЧИСТВАНЕ

Пречистването на водата е важен елемент от живота ни. Грижата да получаваме пречистена жива вода е грижа за здравето. Затова предлагаме различни комбинации от технологии и продукти за решаването на този важен проблем


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТИ


„Сламката на живота” е независимо изпитвана и сертифицирана технология, съгласно европейски директиви 10/2011 и 1935/2004, както и американски стандарт по ЕРА 1987 протокол за микробиологично пречистване на водата. Изобретена е през 2005 година и се произвежда от базираната в Швейцария датска компания Vestergaard.
В България се предлагат три вида продукти базирани на тази технология: