БИОНОСИТЕЛИ ЗА ДОМАТИ


Бионосителите за домати са предназначени за обработване и съживяване на лозови насаждения с цел здрави и устойчиви на патогени и климатични промени растения и качествен плододобив.
Най-ефективни са при засаждане на разсада в ден "Плод" по Календара на Мария Тун за посевните дни и пчеларите за съответната година.
При нужда, но не по-рано от 10 дни се пръска с информирана вода отново.
Бионосителите работят на биорезонансен принцип чрез насищане с информация на структурирана вода с устройства - витализатори "АкваКат" или с ревита­лизатори на Йохан Грандер - в зависимост от спецификата на конкретния случай.
В непрозрачен съд се наливат 140 литра ревитали­зирана вода, като бионосителят се поставя във водата и се изчаква минимум 10 минути за литър, като няма ограничение за максималната продължителност на престоя му във водата.
Така приготвената за 24 часа информираната вече вода е достатъчна да активиране чрез разреждане други 6000 литра!
Информираната от бионосителите вода може да се съчетава и с други торове и препарати за растителна защита.
Ефективността се увеличава при съчетано прилагане с бионосителите за почва.

!!!ВАЖНО!!! ДА ВНИМАВАМЕ С ТЕМПЕРАТУРАТА!
  • Бионосителите са със сърцевина от пчелен восък и обвивка от алуминиево фолио. Трябва да се пазят от топлина над 40°C, както и пряко слънцегреене!
  • Устройствата на Грандер са пълни с информационна вода. Трябва да се пазят от студ под 4°C и нагряване до температура над 90°C!