Грандер - водният вълшебник от Тирол!


Йохан Грандер е истински пример за изобретател, върху който се излива Божията милост, под формата на две неслучайни, но необичайни открития. Първо - получаването на информационната вода - високопланинска изворна вода, обработена с високочестотен електромагнитен генератор, която не се променя от външни влияния. Матрица на живота. Второ - фактът, че информационната вода безконтактно променя всяка друга вода или флуид, предавайки им жизненост и структурираност от висок порядък. Грандер въвежда и термина ревитализация, т.е. съживяване на витално умъртвената от човешки дейности водопроводна, бутилирана, водоемна или циркулационна вода, изхождайки от презумпцията, че никъде в природата избликналата вода не върви в тръби, не прави завои и не е електромагнитно и химически натоварена. Съживяващата информационна вода на Йохан Грандер е единственото нещо, което изпълва устройствата му, а резонансното поле, което създава, хармонизира и радва вече тридесет години милиони доволни клиенти по цял свят, а вече и в България. Успешно.

За ползата, приложенията и цените на Грандер - продуктите вижте на www.grander.bg