БИОНОСИТЕЛИ ЗА ПЧЕЛИ


Бионосителите за пчели са предназначени за профилактика и лечение на пчелни семейства.
Правилната им употреба способства за отстраняване на всички патогенни причинители в пчелното семейство, като ascosphaera apis – варовито пило, varroa jacobsoni (акар), nozema apis (нозематоза), paenibacillus larvae (американски гнилец) и др.
Бионосителите работят на биорезонансен принцип чрез насищане с информация на структурирана вода с устройства - витализатори по технологията „АкваКат“ или с ревитализатори по технологията на Йохан Грандер - в зависимост от спецификата на конкретния случай.
Бионосителят се поставя в ревитализирана вода минимум 10 минути за литър, като няма ограничение за максималната продължителност на престоя му във водата.
С така информираната вече вода се приготвя захарен сироп в съотношение 1:1 захар и вода, като се дава 3 дни по 200 мл. на пчелно семейство.
Водата, която се използва за разтварянето на захарта не трябва да бъде загрявана.
След първото подхранване се прави почивка от 3 дни и отново се дава по 200 мл захарен сироп, като този път подхранването се извършва през 3 дни в продължение на месец.
Профилактиката и лечението се извършват от 20-ти март до 20-ти април, и от 10-ти август до 10-ти септември.
Наситената с информация вода може да се използва и в направените поилки за пчелите, като тя не трябва да се загрява или замразява.
Препоръчително е пчелните семейства ежедневно да имат в поилките си такава информирана вода.

!!!ВАЖНО!!! ДА ВНИМАВАМЕ С ТЕМПЕРАТУРАТА!
  • Бионосителите са със сърцевина от пчелен восък и обвивка от алуминиево фолио. Трябва да се пазят от топлина над 40°C, както и пряко слънцегреене!
  • Устройствата на Грандер са пълни с информационна вода. Трябва да се пазят от студ под 4°C и нагряване до температура над 90°C!