НАШИЯТ ОПИТТехнологията на бионосителите беше успешно представена на 11-тата Световна конференция на Международната организация на малинопроизводителите (Велико Търново, 6-9 Май 2018).
За повече информация посетете страницата на IRO 2018 .

11-тата Световна конференция на Международната организация на Малинопроизводителите
11-тата Световна конференция на Международната организация на Малинопроизводителите
Първа презентация на проекта "Съживено място" в гр. Лозница - 4 Декември 2017

Първа презентация на проекта 'Съживено място' в гр. ЛозницаПламен
маг. Пламен Аспарухов заедно с Айхан Хашимов - кмет на град Лозница.
Пламен Аспарухов - "БИОНОСИТЕЛИТЕ ЧЕСТОТИТЕ НА ЗДРАВЕТО", Москва, 8 Февруари 2017 пред Асоциацията "Вода-Медицина-Екология" към Руската Академия на Науките

Пламен Аспарухов с презентация БИОНОСИТЕЛИ - ЧЕСТОТИТЕ НА ЗДРАВЕТО, Москва, 8 Февруари 2017 пред Асоциацията Вода-Медицина-Екология към Руската Академия на Науките
Пламен Аспарухов с акад.Рахманин в Москва на 8 Февруари 2017 пред Асоциацията Вода-Медицина-Екология към Руската Академия на Науките
Пламен Аспарухов с акад.Рахманин в Москва на 8 Февруари 2017 пред Асоциацията Вода-Медицина-Екология към Руската Академия на Науките
Пламен Аспарухов - "Вода и Здраве, Енергия и Информация", Пловдив, 20 Април 2015, конференция "Здравей, Здраве!"

Документ съдържащ изследване на Българската Академия на Науките
Тук можете да се запознаете с изследване на Института по Микробиология към Българската Академия на Науките за въздействието на бионосителите на д-р Цоньо Георгиев. За да прочетете изследването - кликнете върху картинката или връзката по-долу. За да го запазите за четене по-късно или печат - използвайте десния клавиш и запази като.

PDF Документ съдържащ изследване на Института по Микробиология към БАН.