БИОНОСИТЕЛИ ЗА АКТИВИРАНЕ НА ПОЧВАТА И ПРИГОТВЯНЕ НА ЧЕСТОТЕН ТОРОВ ПРЕПАРАТ


Честотният торов препарат е предназначен изключително за обработване и съживяване на почвата.Действа на резонансен принцип на базата на записаните на бионосителите полезни честоти на определени активни съставки. Целта на прилагането му е подобряването на почвата като жизнена среда. Там където торовият препарат е бил ползван многократно, почвата става по-рохкава, по-лека и по-дълбока. След събиране на реколтата и обработка на земята, като към тази почвообработка е приложено и пръскане с вода, заредена с информацията на бионосителите за почва (честотния торов препарат),преобразуването на вложената растителна маса, протича много по-динамично и ефективно. Хумусообразуването се ускорява, а качеството му се подобрява с до 5 %!

В стопанства, които използват торовия препарат се замерва съвсем малка и отчасти дори никаква радиоактивност на растенията и в почвата, в сравнение със съседни стопанства. Системното му използване води до намаляване на лъчевите стойности с до 60 % !!! Торовият препарат действа най-ефективно, когато се пръска три пъти: по време на есенната оран, по време на сеитба и след сеитба. Пръсканията следва да се извършват при съобразяването с Календара за посевните дни на професор Мария Тун за съответната година, като най-подходящо е те да стават в ден „Плод”и в ден „Кореноплод”сутрин преди изгрев слънце. Това води до повишаването на добивите с над 20 %!

!!!ВАЖНО!!! ДА ВНИМАВАМЕ С ТЕМПЕРАТУРАТА!
  • Бионосителите са със сърцевина от пчелен восък и обвивка от алуминиево фолио. Трябва да се пазят от топлина над 40°C, както и пряко слънцегреене!
  • Устройствата на Грандер са пълни с информационна вода. Трябва да се пазят от студ под 4°C и нагряване до температура над 90°C!
ВРЕМЕТО ЗА ПРЪСКАНЕ С ЧЕСТОТНИЯ ТОРОВ ПРЕПАРАТ


1. Житни култури – 10 дни преди цъфтежа;
2. Царевица – след 4-ти – 8-ми лист;
3. Слънчоглед – в началото на бутонизация;
4. Лозя – преди цъфтежа;
5. Етерично – маслени култури – преди цъфтежа;
6. Ягодоплодни – преди цъфтежа;
7. Зеленчуци и бостан – след 2-ри 3-ти същински лист;
8. Картофи – преди цъфтежа;
9. Лук, праз, спанак – след 5-ти – 6-ти лист;
10. Череша, кайсия, праскова – преди цъфтежа;
11. Ябълка, круша – след цъфтежа;
12. Памук – начало на цъфтежа.