TOPRAĞI AKTİFLEŞTİREN BİYOTAŞIYICILAR VE FREKANS GÜBRESİ HAZIRLANIŞI


Frekans gübresi özellikle toprağa uygulanarak onu canlandırmak için kullanılır. Frekans prensibine dayalı olarak belirli aktif içeriklerin yararlı frekanslarının biyotaşıyıcılara kaydedilmesi suretiyle etki gösterir. Tatbik edilerek topraktaki yaşam ortamının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Gübrenin defalarca kullanıldığı topraklar daha kolay ufalanan, hafif ve derin hale gelir. Mahsul toplandıktan sonra toprak için biyotaşıtıcıların enformasyonu ile şarj edilmiş su (frekans gübresi) püskürtmesi dahil edilerek yapılan toprak işlemesi sayesinde bitkisel kitlenin değişimi çok daha dinamik ve etkili bir şekilde cereyan eder. Humus oluşumu hız kazanır, kalitesi ise % 5’e kadar artar.

Frekans gübresi kullanılan çiftliklerde, komşu çiftliklerle kıyasla, bitkilerde ve toprakta çok düşük ölçülerde radyoaktivite görülmekle birlikte yer yer buna da rastlanmaz. Sistematik bir şekilde kullanıldığında ışınlama değerlerinde % 60’a varan azalma meydana gelir. Frekans gübresi, sonbaharda toprak sürülürken, ekim yapılırken ve ekimden sonra olmak üzere 3 kez tatbik edildiğinde en etkili olur. Püskürtmeler, Maria Thun’un ekim günleri takvimi göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılmalıdır. “Meyve” ve “Kök Meye” günlerinde sabah güneş doğmadan önce en uygun vakittir. Böylece hasılatta % 20’e kadar artış elde edilmektedir!

FREKANS GÜBRESİ TATBİKİ İÇİN ZAMAN:


1. Buğdaygiller – çiçek açmadan 10 gün önce;
2. Mısır – 4.-8. Yapraktan sonra;
3. Ayçiçek – çiçek tablası oluşmaya başladığında;
4. Bağlar – çiçek açmadan önce;
5. Eterik yağlı bitkiler – çiçek açmadan önce;
6. Çilekgiller – çiçek açmadan önce;
7. Sebze ve bostan – 2.-3. asıl yapraktan sonra;
8. Patates – çiçek açmadan önce;
9. Soğan, pırasa, ıspanak – 5.-6. Yapraktan sonra;
10. Kiraz, kayısı, şeftali – çiçek açmadan önce;
11. Elma, armut – çiçek açtıktan sonra;
12. Pamuk – çiçek açmaya başladığında.