БИОНОСИТЕЛИ ЗА ПЧЕЛИ


Комплектът от бионосители е предназначен за профилактика и лечение на пчелни семейства и има за цел усъвършенстване на жизнената среда, отстраняване на всички патогенни причинители в пчелното семейство като :

ascosphaera apis– варовито пило,

varroa jacobsoni– акар,

nozema apis– нозематоза,

paenibacillus larvae– американски гнилец.

Бионосителите работят срещу патогените на биорезонансен принцип чрез насищане с информация на структурирана вода с проточните устройства ,,АкваКат,, или с потопяемите цилиндри на Йохан Грандер.


ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


Бионосителите са уникално изобретение на д-р Цоньо Господинов Георгиев - ветеринар от град Добрич с над 40 годишен опит. При производството им освен преимуществена руска биорезонансна апаратура са вложени и принципите на биодинамичното земеделие на Рудолф Щайнер, както и положителният опит от работа с календара на Мария Тун за посевните дни и пчеларите.