ARILAR İÇİN BİYOTAŞIYICILAR


Biyotaşıyıcılar seti arı ailelerinin bakımı ve tedavisi için kullanılmakta olup yaşadıkları ortamı iyileştirmeyi ve arı ailesinde aşağıdaki gibi patojenleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır:

ascosphaera apis – mumyalaşmış larvalar,

varroa jacobsoni – arı akarı, 

nozema apis – nosema hastalığı, 

paenibacillus larvae – Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı.

Biyotaşıyıcılar biyorezonans prensibine dayalı olarak, AquaCut anlık cihazlarla veya Johann Grander’in daldırılan silindirleriyle yapısal suyun enformasyon ile doyurulması suretiyle patojenlere karşı etkili olur.


BULGARİSTAN’DA İMAL EDİLMİŞTİR


Biyotaşıyıcılar, 40 yıllık tecrübeye sahip Dobriçli veteriner Dr. Tsonio Gospodinov Georgiev’in emsalsiz icadıdır. Üretimlerinde öncelikli olarak Rus biyorezonans cihazından yararlanılmış olup, Rudolf Schneider’in biyodinamik tarım ilkeleri uygulanmıştır. Ayrıca Maria Thun’un ekim günleri ve arıcılara ilişkin takvimi ile çalışmaktan edinilen olumlu tecrüben faydalanılmıştır.