БИОНОСИТЕЛИ ЗА ОВОШКИ


ЗА ЗДРАВИ ДРЪВЧЕТА И ПОЛЕЗНИ ПЛОДОВЕ!


С КОИ БОЛЕСТИ ПО ОВОШКИТЕ МОЖЕМ ДА СЕ ПРЕБОРИМ С БИОНОСИТЕЛИТЕ?


- Струпясването (ябълка и круша)

- Брашнестата мана по ябълките

- Черното гниене (по семковите плодови)

- Кафевите петна (по дюля, круша, мушмула)

- Къдравост (Taphrina deformans) по прасковата, нектарината, кайсията и бадема.

ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ


Бионосителите са уникално изобретение на д-р Цоньо Господинов Георгиев - ветеринар от град Добрич с над 40 годишен опит. При производството им освен преимуществена руска биорезонансна апаратура са вложени и принципите на биодинамичното земеделие на Рудолф Щайнер, както и положителният опит от работа с календара на Мария Тун за посевните дни и пчеларите.