Penergetic – Doğa’dan Doğa’ya!


Penergetic simya ve orgon biyofiziği ürünü olan biyoteknolojidir. Ancak burada enformasyon taşıyıcısı Grander’de olduğu gibi su değil, alüminyum, kalsiyum karbonat (kireçtaşı), silisyum dioksit (kuvars, melas) türü yaygın minerallerin yapısındaki metallerin kristal kafesleridir. Aktif frekanslar, uygulama alanına göre, enformasyon taşıyıcısına yüksek teknolojik işlem ile kaydedilir. Akabinde şarj edilmiş minerallerden az miktarda, örneğin hayvanlarda 1 gram, bitkilerde dekar başına 20 gram veya havuzlarda metre kare başına 5 gram, gıdaya, toprağa dağıtılır veya göle serpilir. Tarım ve hayvancılıkta homeoterapi. Kimya değil, % 100 fizik! AquaKat canlandırıcı cihazı klasik serbest enerji teknolojisidir. Kaynak suyunun kaydedilen frekansları her sıvıyı “eğitir” ve ona göre değişir. Sonsuza kadar ve sarf malzemesi kullanmadan çalışır. CD gibi. Penergetic ürünlerinin faydaları, uygulama alanları ve fiyatları için bakınız: www.penergetic.bg